กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ซื้อควายบ่ได้เจื้อก

หมายความว่า:
คำถัดไป: