กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใจ๋บ่แข็ง บ่ได้ขี่จ๊างงา ใจ๋บ่กล้า บ่ได้เป๋นป้อเลี้ยง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: