กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจือสาดหลบขี้หมา

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: