กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
โจรปล้นยังเหลือเฮือนไว้ ไฟไหม้ยังเหลือแผ่นดิน แต่ก๋านพนันมันกิน แม้แต่แผ่นดินก็บ่ค้างอยู่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: