กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจ้าน้องก็จั๊กไปตางซ้าย เจ้าอ้ายก็จั๊กไปตางขวา เจ้าน้องก็ว่าจะจี่ เจ้าปี้ก็ว่าจะเผา

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: