กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจ้าสอนอย่าเกี๊ยด

หมายความว่า:
คำถัดไป: