กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จิ๊นฮองหน้าเขียง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: