กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จิกดอยอยู่ปื้นตี๋นคนขึ้น จะไปลื่นคนมีเพียร

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: