กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจ็บต๊องต๋างแม่มาน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: