กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จี่พริกตัองมีครู จี่ปู๋ต้องมีลาย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: