กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จ๊างบ่ต๋ายฟั่งถอดงา หมาบ่ต๋ายฟั่งถอดเขี้ยว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: