กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จิ้นบ่เน่าหนอนบ่จี กำบ่มีเขาบ่ว่า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: