กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จา-ติว่าน้ำบ่หลอนขาดปล๋า จา-ติว่านาบ่หลอนขาดข้าว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: