กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะไปอยู่คนเดียว จะไปเตียวเป๋นหมู่ จะไปอู้กั๋นดัง จะไปฟังกำส่อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: