กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะหล่อแต๊ก็หน จะจนแต๊ก็หย้าน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: