กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะหนีก็หื้อเปิ้นเสียดาย จะต๋ายก็หื้อเปิ้นได้เล่า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: