กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะหาบก็อาย จะสะปายก็หนัก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: