กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะไปฟังกล๋องหน้าเดียว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: