กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จะไปถกเครือหาหน่วย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: