กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จกก่องข้าว จุหมาเฒ่าแกว่งหาง

หมายความว่า:
คำถัดไป: