กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
จวนไปวัด เหมือนจั๊กหางเต่า จวนไปกิ๋นเหล้า คิงห้าฮาสิบ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: