กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เงินทองบ่ใจ้ปี้น้องกั๋น

หมายความว่า:
คำถัดไป: