กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เป๋นแม่ญิง จะไปนุ่งซิ่นล้ำตั๋ว จะไปใคร่หัวล้ำบ้าน

หมายความว่า:
คำถัดไป: