กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ความตายนี้แขวนคอทุกบาดย่าง ตื่นมื้อเช้าเห็นหน่าจั่งว่ายัง

หมายความว่า:
คำถัดไป: