กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ควายบ่ต๋ายฟั่งปาดจิ๊น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: