กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะก๋ารอ้างว่าบ่มีแฮง ต่าหีบน้ำแก๋งเสียงอย่างฟ้าฮ้อง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: