กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เลี้ยงหมาหลายเผื่อว้อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: