กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ลูกหลานหลาย คนเฒ่าต๋ายอยาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: