กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมูไถนาหมาล่นลัด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: