กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: