กลับ
สุภาษิต คำว่า
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: