กลับ
สุภาษิต คำว่า
ถ้าไม่ไฟ ที่ไหนจะมีควัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: