กลับ
สุภาษิต คำว่า
น้ำขึ้นให้รีบตัก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: