กลับ
สุภาษิต คำว่า
น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: