กลับ
สุภาษิต คำว่า
ปลาข้องเดียวกัน ตัวหนึ่งเน่า ก็พาตัวอื่นพลอยเหม็นไปด้วย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: