กลับ
สุภาษิต คำว่า
ปลาหมอตายเพราะปาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: