กลับ
สุภาษิต คำว่า
ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: