กลับ
สุภาษิต คำว่า
ปากคนยาวกว่าปากกา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: