กลับ
สุภาษิต คำว่า
มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: