กลับ
สุภาษิต คำว่า
ไม่เห็นน้ำ อย่าเพิ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าเพิ่งโก่งหน้าไม้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: