กลับ
สุภาษิต คำว่า
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

หมายความว่า: 
คำถัดไป: