กลับ
สุภาษิต คำว่า
เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: