กลับ
สุภาษิต คำว่า
ลมไม่พัด ใบไม้ไม่ไหว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: