กลับ
สุภาษิต คำว่า
เล่นกับหมา หมาเลียปาก เล่นกับสาก สากต่อยหัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: