กลับ
สุภาษิต คำว่า
โลภมาก ลาภหาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: