กลับ
สุภาษิต คำว่า
วัวสันหลังขาด เห็นกาบินผาดก็ตกใจ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: