กลับ
สุภาษิต คำว่า
ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: