กลับ
สุภาษิต คำว่า
สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: