กลับ
สุภาษิต คำว่า
หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: