กลับ
สุภาษิต คำว่า
อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: